Cubby Chronicles
6-2 Cubby Chronicle


5-4 Cubby Chronicle


3-17 Cubby Chronicle


2-17 Cubby Chronicle2-3 Cubby Chronicle
1-20 Cubby Chronicle12-9 Cubby Chronicle
11-4 Cubby Chronicle10-21 Cubby Chronicle10-7 Cubby Chronicle9-20 Cubby Chronicle


    

June 10 Cubby Chronicle


May 27 Cubby Chronicle


Copy of April 1 Cubby Chronicle
Copy of March 18 Cubby ChronicleCopy of Feb 19 Cubby Chronicle


 

January 29 Cubby Chronicle

    

January 15 Cubby Chronicle


December Cubby Chronicle v2December Cubby Chronicle v1


School Information

Address

Main Office
(360) 885-5250
School Hours

Office Hours
8:15 am - 4:15 pm

Student Hours
8:50 am (First Bell)
9:00 am (Tardy Bell)
3:30 pm (End of Day)

AM Kindergarten
9:00 am - 11:45 pm

PM Kindergarten
12:45 pm - 3:30 pm

Early Release
12:30 pm (End of Day)

Late Arrival
11:20 am (First Bell)
11:30 am (Tardy Bell)
3:30 pm (End of Day)  

Fax Number
(360) 885-5260

(360) 885-5639

(360) 885-6577

(360) 687-7137

(360) 885-5343

Absence Line
(360) 885-5294


https://bgsd-wa.safeschoolsalert.com/